53. Stretnutie v pivnickom poli

V Pivnici od 23. do 25. novembra 2018 prebiehal 53. Festival spevákov slovenských pôvodných ľudových piesní – Stretnutie v pivnickom poli.

53-stretnutie nov 2018 002

Toho roku sa festivalu sa zúčastnilo 16 spevákov zo slovenského vojvodinského prostredia a sprevádzal ich ľudový orchester pod vedením Valentína Michala Grňu. Konferеnciu pre všetky tri koncerty napísala a moderovala Aneta Lomenová.

Odborná porota, ktorá hodnotila prednesy a autentickosť piesní, pracovala v zložení: Jarmila Juricová Stupavská, Mária Zdravkovićová a Miroslav Hemela a ľudový odev účastníkov hodnotil mladý etnológ Patrik Rago.

53-stretnutie nov 2018 003

Odborná porota udelila nasledujúce ceny. Za interpretáciu prvú cenu Vlastimírovi Povolnému z Padiny, ktorý získal i Cenu NRSNM, druhú cenu – Silvii Ferkovej z Hložian, tretiu cenu Zlatkovi Klinovskému zo Selenče a ďalšiu tretiu cenu Andrei Šimovej z Kulpína, ktorá získala aj cenu za tradičný ľudový kroj.

Ceny za autentickosť piesne získali Gabriela Feketyová z Kovačice a Benjamin Cabuka z Pivnice. Ďalšiu Cenu za tradičný ľudový odev a Špeciálnu cenu za prínos k zachovávaniu a prezentácii slovenskej ľudovej piesne a kultúry doma a v zahraničí získala Anna Berediová zo Selenče.

53-stretnutie nov 2018 004

Cenu poroty obecenstva získali Pivničania Milina Milcová a Benjamin Cabuka.

Ceny odmeneným udeľovali predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová a podpredseda SKUS Pivnica Pavel Bolehradský.

53-stretnutie nov 2018 005

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na 53. Stretnutie v pivnickom poli vyčlenila 200.000,00 dinárov a osobitne prispel i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.