11. zasadnutie Národnej osvetovej rady

Národná osvetová rada zasadala v Belehrade 27.11. 2018. Okrem sieti škôl sa na zasadnutí  prezentoval aj nový portál národnej osvetovej rady a podala sa trojmesačná správa o činnosti.

Keďže na zasadnutí bral účasť aj minister Mladen Šarčević, členka Rady, Svetlana Zolňanová, poverená vzdelávaním pre národnostné menšiny sa s ministrom dohodla, že sa programy vyučovania a učenia pre národnostné menšiny pre 2. a 6. ročník základnej školy schvália po osobitných náležitostiach ministra, keďže sú odovzdané v ministerstve dlhšia ako 90 dní na žiadosť Národnostných rád národnostných menšín.