48. Naša Vansovej Lomnička

V dňoch 16. a 17. októbra 2015 sa víťazky finálovej súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy, ktorú organizuje Asociácie slovenských spolkov žien, zúčastnili na 48. ročníku Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni na Slovensku.

Boli to Monika Bažaľová z Hložian, ktorá predniesla báseň Jackuesa Préverta Čakaj ma pod bresťom a Iveta Galasová z Padiny s prednesom úryvku z diela Jediná Kláry Jarunkovej.

vansova-lomnicka 2015 002

Ďakujúc  ich účasti táto recitačná súťaž získala medzinárodný ráz. Naše recitátorky svojimi skvelými prednesmi a mäkkou ľubozvučnou slovenčinou zaujali pozornosť.

vansova-lomnicka 2015 003

Na súťaži sa zúčastnilo 26 recitátoriek z celého Slovenska. Súťaž bola na vysokej umeleckej úrovni, ako aj otvárací program s vynikajúcimi hudobnými číslami študentov základnej umeleckej školy v Starej Ľubovni.

vansova-lomnicka 2015 004

V mene Asociácie slovenských spolkov žien recitátorky sprevádzala Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ, a Katarína Zorňanová, pokladníčka, ktoré zároveň nadviazali kontakty s Úniou žien Slovenska Prešovského samosprávneho kraja a Ľubovnianskeho okresu.

vansova-lomnicka 2015 005

Účastníčky a hostky počas návštevy  v Starej Ľubovni navštívili i Ľubovniansky hrad, na ktorom bol usporiadaný kultúrno-umelecký a hudobný program francúzkej šansóny pre účastníčky súťaže ako i  skanzen s typickými slovenskými domcami a gréckokatolíckym kostolom.

vansova-lomnicka 2015 006

Účasť  recitátoriek Asociácie slovenských spolkov žien na Našej Vansovej Lomničke v Starej Ľubovni podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (cestovnými trovami v hodnote 15.000,00 dinárov).

Podľa Viery Miškovicovej