48. „Naša Vansovej Lomnička“

Od 16. do 17. oktobra 2015. godine su pobednice finalnog takmičenja u recitovanju poezije i proze za žene, koju organizuje Asocijacija slovačkih udruženja žena, učestvovale na 48. susretu „Naša Vansovej Lomnička“ u Staroj Ljubovnji, u Slovačkoj.

Bile su to Monika Bažaljova iz Gložana i Iveta Galasova iz Padine.

vansova-lomnicka 2015 002

Zahvaljujući njohovom učešću ova recitatorska manifestacija je dobila međunarodni karakter.

vansova-lomnicka 2015 003

Naše recitatorke su dobile izuzetne pohvale i skrenule pažnju na sebe na osnovu takozvanog mekog izgovora i pevljivog maternjeg jezika.

vansova-lomnicka 2015 004

U ime Asocijacije slovačkih udruženja žena učesnice su u Slovačku putovale u pratnji Vjere Miškovicove, predsednice ASUŽ i Katarina Zornjanove, blagajnice. Njih dve su uspostavile kontakte  sa Unijom žena Slovačke Prešovskog regiona i Opštine Stara Ljubovnja.

vansova-lomnicka 2015 005

Učesnice i gošće ove manifestacije u Staroj Ljubovnji su za vreme posete posetile i zamak, tamošnje etno selo i upoznale se sa kulturom ovog regiona.

vansova-lomnicka 2015 006

Putovanje je podržao NSSNM u visini od 15.000,00 dinara.

Vjera Miškovicova