47. Folklórny festival Tancuj, tancuj… v Hložanoch

Dňa 27. mája 2017 na tradičnom mieste – v areáli hložianskeho amfiteátra uskutočnil sa 47. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…

47-folklorny-festival maj 2017 002

Okrem tanečných súborov súťažili aj spevácke skupiny a orchestre zo 17 slovenských vojvodinských prostredí. Zo Sriemu vystúpili Erdevík, Boľovce, Lug, Šíd a Stará Pazova, z Banátu Jánošík, Hajdušica, Kovačica, Padina a Vojlovica a z Báčky Hložany, Kulpín, Báčsky Petrovec, Kysáč, Nový Sad, Pivnica a Selenča. Početnému hložianskemu a cezpoľnému obecenstvu sa predstavili i hosťujúce súbory Vila z Nového Sadu, Staršia tanečná skupina SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu ako i dva hosťujúce súbory zo zahraničia – FS Hrušov z Hrušova zo Slovenskej republiky a FS Sálašan z rumunského Nadlaku.

47-folklorny-festival maj 2017 003

Koncert speváckych skupín a orchestrov otvoril Ján Slávik, predseda Výboru pre kultúru NRSNM. Na začiatku prvého koncertu tanečných skupín slávnostne sa prihovorili: predseda Rady Miestneho spoločenstva v Hložananoch Ján Bohuš, predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić, zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Srbsku Igor Vencel, predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová a festival otvoril tanečný pár.

47-folklorny-festival maj 2017 004

Podľa ustáleného modelu organizovania slovenských vojvodinských festivalov, ktoré majú celomenšinový ráz, spoluzakladateľmi festivalu Tancuj, tancuj… i tentoraz boli Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a SKOS Jednota z Hložian. Organizátormi boli Miestne spoločenstvo Hložany, Báčskopetrovská obec a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Okrem spomenutých zakladateľov a organizátorov, festival finančne podporili: Ministerstvo kultúry a informovania Republiky Srbsko, Autonómna pokrajina Vojvodina, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a generálnym sponzorom bol Agroplod z Hložian. Festival mal i Organizačno-správnu radu, Realizačný výbor a koordinátorom bol Jaroslav Kriška.

47-folklorny-festival maj 2017 005

Slávnostné vyhodnotenie festivalu sa uskutočnilo v závere večerného koncertu, ktorý sledovalo nielen obecenstvo v Hložanoch, ale aj diváci prostredníctvom priameho prenosu RTV Vojvodiny. Neľahkú úlohu pritom mala odborná porota, ktorá hodnotila výkony tanečných súborov a ktorá mala skutočne veľmi málo času na to, aby rozhodla koho odmeniť. Táto porota pracovala v zložení: Ružena Červenská, Tatiana Kriváková Amidžićová a Milorad Lonić a ľudový odev hodnotil Marijan Pavlov. Keď ide o porotu, ktorá hodnotila prednesy speváckych skupín a orchestrov, pracovala v zložení: Juraj Ferík, Jarmila Juricová Stupavská a Slovenka Benková Martinková.

V kategórii ľudových orchestrov 1. cena: Ľudový orchester SKOS Detvan Vojlovica-Pančevo, umelecký vedúci: Vladimír Kolárik. 2. cena: Ľudový orchester SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu, umelecký vedúci: Juraj Súdi ml.. 3. cena: Ľudový orchester Domu kultúry Michala Babinku z Padiny, umelecký vedúci: Daniel Cicka.

V kategórii speváckych skupín: 1. cena: Dievčenská spevácka skupina KOS Jednota z Hložian, umelecký vedúci Rastislav Struhár. 2. cena: Ženská spevácka skupina SKOS Detvan z Vojlovice, umelcký vedúci: Vladimír Kolárik. 3. cena: Mužská spevácka skupina SKUS Pivnica, umelecký vedúci: Valentín Michal Grňa.

V kategórii tanečných skupín: 1. cena: Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru v Kovačici, Folklórny súbor Rozmarín, ktorý zároveň získal i sošku NRSNM. Autorkou víťaznej choreografie bola Ivana Svetlíková, ktorá bola aj umeleckou vedúcou. 2. cena: Staršia tanečná skupina KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca za choreografiu Ukáž, Anka, čo pod sukňou schovávaš autorov Daniely Legíňovej-Sabovej a Pavla Pavlíniho. 3. cena: SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu za štylizovaný tanec Hrala sa dievčina autora Ivana Slávika.

Koncerty moderovali Monika Bažaľová, Hana Tanciková a Rastislav Labáth a  autorkou scenára všetkých troch koncertov bola Katarína Melegová-Melichová.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na toto podujatie vyčlenila 220.000,00 dinárov.