40. Folklórny festival Tancuj, tancuj… Hložany

 

Zlatá plaketa:

– Tanečná skupina Slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan z Pančeva.
– Staršia tanečná skupina Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian.

Strieborná plaketa:

– Tanečná skupina Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica z Pivnice.
– FS Klasy Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazove.
– Dievčenská spevácka skupina Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pavla Jozefa Šafárika
z Nového Sadu.
– Ženská spevácka skupina Slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan z Pančeva.
– Ľudový orchester Rosička z Kovačice.

Bronzová plaketa:

– Mladšia tanečná skupina Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian.
– Dievčenská spevácka skupina Kultúrno-umeleckého spolku Mladosť z Lugu.
– Dievčenská spevácka skupina Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian.
– Ľudový orchester Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu.
– Ľudový orchester Slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan z Pančeva.

 

 

 Sprava Odbornej poroty pre kroje 
Download

 Sprava Odbornej poroty pre spev Download

 Sprava Odbornej poroty pre tance 
Download