4. Bienále kysáčskych akademických výtvarníkov a úžitkových umelcov

Dňa 3. novembra 2016 v Galérii Slovenského národného domu v Kysáči bola vernisáž 4. Bienále kysáčskych akademických výtvarných a úžitkových umelcov.

Svoje výtvarné dielo prezentovalo dvanásť autorov, boli to  Ján Agarský, Michal Ďurovka, Ljupka Ergová, Viera Fajdnovićová-Súdiová, Mária Gašková, Nenad Leskovac, Michal Madacký, Svetlana Miháľová, Miroslav Pavlovič, Milan Súdi, Zdenka Mária-Madacká, Katarína Kardelisová-Gašková a hosť výstavy – Pavel Pop.

Výstavu otvoril kurátor bienále a vedúci Galérie SND Michal Madacký, na zosnulého umelca Neneda Leskovca si zaspomínal Michal Ďurovka a o 4. bienále hovoril Vladimír Valentík.

NRSNM výstavu podporila sumou v hodnote 40.000,00 dinárov.

Podľa E. Šrankovej z týždenníka Hlasu ľudu