36. Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč

V Selenči dňa 16. októbra 2016 sa v Dome kultúry uskutočnil 36. Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, ktorý v priamom prenose prostredníctvom RTV mohli sledovať i diváci pri TV obrazovkách.

36-festival-ZK 2016 002

Prítomným sa najsamprv prihovorili: predseda Organizačno-správnej rady festivalu Zdenko Kolár, predseda Obce Báč Dragan Stašević a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, ktorá toto celomenšinové podujatie i otvorila. Svojou prítomnosťou festival poctili i predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová a Peter Susko – zástupca veľvyslankyne z Veľvyslanectva SR v Belehrade.

36-festival-ZK 2016 003
 
36. Zlatý kľúč priniesol 12 nových skladieb v žánri populárnej hudby. Skladby upravili hudobníci Ondrej Pavčok a Samuel Kováč a hodnotila ich odborná porota v zložení Aleksandar Dujin (predseda), Anna Medveďová a Ervin Malina (členovia). Texty piesní lektorovala a hodnotila Katarína Melegová-Melichová. Umeleckou riaditeľkou a koordinátorkou festivalu bola Slovenka Benková Martinková, konferenciu mala na starosti Annamária Boldocká-Grbić a festival moderovala Svetlana Surová. Spevákov sprevádzal orchester v zložení Samuel Kováč, Ondrej Pavčok, Ivan Galamboš, Vlastimír Struhár a Jaroslav Leporis.

36-festival-ZK 2016 004

Za najlepšiu skladbu vyhlásili pieseň Melanchólia autora a interpreta Vlastimíra Povolného, ktorý okrem Zlatej plakety získal i Cenu NRSNM – sošku umelkyne Miry Brtkovej; druhú cenu – Striebornú plaketu získala skladba Samuela Kováča mladšieho Čas; tretiu cenu – Bronzovú plaketu získal Miroslav Zvara za skladbu Kniha života a najúspešnejšou interpretkou a držiteľkou Zlatej plakety sa stala Andrea Lačoková, ktorá spievala pieseň Ondreja Pavčoka Niekoľko slov pre teba. Táto skladba získala i najviac SMS hlasov. Cenu poroty obecenstva – divákov prítomných v selenčskom Dome kultúry, získala skladba Jána Zvaru Keď sa nasýtia tvoje ruky mojich pier, ktorú predniesla Anna Berédiová. Za text tejto istej piesne Aneta Lomenová získala Cenu za najlepší text a zároveň i Zlatú plaketu NRSNM.

36-festival-ZK 2016 005

V revuálnej časti festivalu odzneli najúspešnejšie pesničky z predchádzajúcich šiestich festivalov a odznelo sedem piesní, ktoré zaspievali: Ava-Mária Zdravkovićová, Anna Zorňanová, Sabína Trbarová, Anna Berédiová, Anita Petráková, Marta Gažová a Jaroslav Glózik. Festival spolu organizovali Miestne spoločenstvo Selenča, Združenie pre zachovanie kultúry, tradície a umenia Selenča, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami.

NRSNM na festival vyčlenila 232.065,88 dinárov.