Oslava Dňa školy v Pivnici

Žiaci a kolektív Základnej školy 15. októbra v Pivnici, v týždni od 10. do 15. októbra, početnými podujatiami zaznamenali 50. výročie od založenia školy.

oslava-dna-skoly-v-pivnici 2016 002

Týždeň patril vydaniu a prezentácii Zbierky detskej prózy Sniť s otvorenými očami, stretnutiu terajších s bývalými úspešnými žiakmi školy, výtvarníckemu táboru, športovým podujatiam. Oslavy vyvrcholili v sobotu 15. októbra slávnostnou akadémiou a bohatým kultúrno-umeleckým programom za prítomnosti početných hostí.

Zaznamenávanie tohto významného jubilea finančne podporila v sume 50.000,00 aj Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, ktorej škola pri tejto príležitosti udelila uznanie za dlhodobé partnerstvo a úspešnú spoluprácu. V mene NRSNM sa poďakoval a žiakom a kolektívu zablahoželal predseda Výboru pre vzdelávanie Ján Brna.