O postavení materinského jazyka národnostných menšín

17.10.2016. sa v budove Vlády APV hovorilo o postavení materinského jazyka národnostných menšín za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja Anny Márii Viček a pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné spoločenstvá, Mihalja Njilaša.

Predsrtavitelia slovenskej, maďarskej, rumunskej, rusinskej, chorvátskej, českej a gréckej národnostnej rady podrobne preanalyzovali aktuálny stav na základných a stredných školách v Srbsku a uzavreli, že za pomoci odborníkov z PS, vypracujú návrh na zmenu Pravilnika o nastavnom planu i programu za osnovne i srednje škole, za cieľom vylepšenia postavenia materinského jazyka pre menšiny.

V mene Koordinácie národnostných rád a slovenskej NR vystupovala koordinátorka Svetlana Zolňanová.