Treći sastanak Odbora za obrazovanje

U petak, 4. jula 2014. godine je u prostorijama Nacionalnog saveta održan sastanak Odbora za obrazovanje NSSNM, na kome su rešavana tekuća pitanja iz oblasti obrazovanja:

  1. Davanje mišljenja i prethodne saglasnosti na izbor za direktore škola i PU
  2. Predlog kandidata za nagradu Samuela Tešedika
  3. Organizovanje boravka učenika na kampovima u SR u ime NSSNM
  4. Kriterijumi za stipendiranje studenata
  5. Problematika u oblasti obrazovanja (sastanak sa Ministrom)