Deň 28. júna 2024

Slávnostne podpísané zmluvy

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskéj národnostnej menšiny na rok 2024 dňa 29. apríla 2024 vypísala Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného…

Návšteva u pokrajinského tajomníka

V piatok 28. júna bežného roku predsedníčku Národnostnej rady slovenskej národostnej menšiny Dušanku Petrákovú a koordinátorku pre vzdelávanie Svetlanu Zolňanovú na žiadosť Národnostnej rady prijal pokrajinský tajomník pre vysokoškolské vzdelávanie a vedeckovýskumnú činnosť Branko Markovski so svojimi spolupracovníkmi. Na stretnutí…

Letný tábor pre stredoškolákov

V dňoch 16. až 23. júna 2024 desať stredoškolákov  ( šesť z Kovačice, dvaja zo Starej Pazovy a jedna stredoškoláčka z Báčskeho Petrovca) pobudlo na Letnom tábore pre stredoškolákov MC UMB v Banskej Bystrici. Pre stredoškolákov bol pripravený bohatý a rôznorodý program pozostávajúci z prednášok, obchôdzok…

Stretnutie s expertmi Rady Európy

V dňoch 24. až 28. júna 2024 delegácia troch expertov z Rady Európy, Poradného výboru pre Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín navštívila Srbsko v rámci piateho monitorovacieho cyklu. Vo štvrtok 27. júna sa v Subotici uskutočnilo stretnutie s predsedami…