Návšteva u pokrajinského tajomníka

V piatok 28. júna bežného roku predsedníčku Národnostnej rady slovenskej národostnej menšiny Dušanku Petrákovú a koordinátorku pre vzdelávanie Svetlanu Zolňanovú na žiadosť Národnostnej rady prijal pokrajinský tajomník pre vysokoškolské vzdelávanie a vedeckovýskumnú činnosť Branko Markovski so svojimi spolupracovníkmi. Na stretnutí bral účasť aj riaditeľ Vysokej odbornej školy pre vzdelávanie vychovávateľov v Novom Sade Bojan Milošević. Ústrednou témou tohto stretnutia bola možnosť zdelávania vychovávateľov, ktorí by po ukončení školenia mohli vykonávať výchovnú prácu na našich materských školách aj po slovensky. Aby takáto prax, ktorá na uvedenej vysokej škole pretrváva vyše 15 rokov, mohla pokračovať potrebné je akreditovať vzdelávacie programy a samozrejme urobiť intenzívnejší nábor študentov. Nateraz je v rámci akreditácie na sedemročné obdobie zaradený voliteľný program po slovensky: metodika rozvoju reči a metodická prax. V prípade vyššieho záujmu študentov o voliteľné programy, je škola pripravená urobiť doakreditáciu  ďalších programov po slovensky, čím by sa študentom po ukončení štúdia zabezpečil dodatok k diplomu, ktorý im umožní pracovať aj v materských školách so slovenskou vyučovacou rečou. Pokrajinský sekratariát a naša Národnostná rada sa budú podieľať na promócii tohto vzdelávacieho programu.