Stretnutie s expertmi Rady Európy

V dňoch 24. až 28. júna 2024 delegácia troch expertov z Rady Európy, Poradného výboru pre Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín navštívila Srbsko v rámci piateho monitorovacieho cyklu.

Vo štvrtok 27. júna sa v Subotici uskutočnilo stretnutie s predsedami národnostných rád  bunjevskej, ruskej a slovenskej národnostnej menšiny.

Dušanka Petraková, predsedníčka NRSNM hovorila o Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny, o aktuálnej situácii, aktivitách a fungovaní NRSNM.