Slávnostne podpísané zmluvy

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskéj národnostnej menšiny na rok 2024 dňa 29. apríla 2024 vypísala Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného na optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť a aktivity slovenských kultúrnych ustanovizní, mimovládnych organizácií a spolkov v Srbsku.

Právo uchádzať sa o nenávratné finančné prostriedky mali registrované slovenské kultúrne ustanovizne, mimovládne organizácie resp. združenia a kultúrno umelecké spolky  so sídlom na území Republiky Srbsko, ktorých pôsobenie  je založené na pestovaní a rozvíjaní slovenskej identity na území Srbska, na základe vypracovaných projektov. Súbeh bol uzavretý 17. mája 2024.

Komisia Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM v zložení Miroslav Jurica, Branislav Kulík a Pavel Surový, na elektronickej schôdze usporiadanej od dňa 14.06.2024 do 18.06.2024, hodnotila 49 žiadostí a navrhla rozdelenie prostriedkov určených plánom a programom Výboru pre úradné používanie jazyka a písma na rok 2024 v hodnote 2.189.800,00 rsd.

Výsledky hodnotenia a návrh na rozdelenie prostriedkov komisie, Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM schválil väčšinou hlasov na svojej 6. elektronickej schôdzi, ktorá sa uskutočnila od dňa 18.06.2024 do 20.06.2024.

V piatok 28. júna v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková predsedníčka NRSNM podpísala zmluvy s predstaviteľmi kultúrnych ustanovizní, spolkov, združení a mimovládnych organizácií.