Deň 24. júna 2024

30. Detský folklórny festival Zlatá brána

V Kysáči sa dňa 23. júna t. r. uskutočnil 30. Detský folklórny festival Zlatá brána. Bol to v poradí tretí tohtoročný festival, ktorý Národnostná rada vyhlásila za celomenšinový. Odborná porota, ktorá sledovala výkony súťažných súborov, pracovala v zložení: Tatiana Jašková, speváčka,…

28. Jarné nôty

Dňa 21. júna 2024 v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci v organizácii Miestneho odboru Matice slovenskej Petrovec sa uskutočnil 28. Festival vážnej hudby Jarné nôty, ktorý založila a celé toto obdobie úspešne vedie Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MOMS…

52. Folklórny festival Tancuj, tancuj…

V areáli hložianskeho amfiteátra 15. júna 2024 sa uskutočnil 52. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… Spoluzakladatelia, spoluorganizátori a realizačný tím hostiteľov sa i toho roku snažili vytvoriť čím prajnejšie podmienky na priebeh festivalu. V Hložanoch v tento deň festivalom tradične…