52. Folklórny festival Tancuj, tancuj…

V areáli hložianskeho amfiteátra 15. júna 2024 sa uskutočnil 52. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… Spoluzakladatelia, spoluorganizátori a realizačný tím hostiteľov sa i toho roku snažili vytvoriť čím prajnejšie podmienky na priebeh festivalu. V Hložanoch v tento deň festivalom tradične žije celá osada a tak folklór i tentoraz bolo cítiť na každom kroku. Mal tri súťažiace časti – koncert speváckych skupín a orchestrov a dva tanečné koncerty. Poobedňajší a večerný, ktorý mohli sledovať i diváci prostredníctvom priameho televízneho prenosu RT Vojvodiny.

Prítomným sa v Dome kultúry pred koncertom speváckych skupín a orchestrov prihovorila Anna Speváková, úradujúca riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Po ukončení nasledovalo defilé hložianskymi ulicami a tak sa všetky súbory dostali k festivalovému dejisku – amfiteátru. V rámci otváracieho ceremoniálu úvodné slovo mal predseda Organiozačno-správnej rady 52. FF Tancuj, tancuj… Michal Hataľa, ktorý v pokračovaní privítal vzácnych hostí. Nasledovali príhovory predsedu rady MS Hložany Stanislava Srnku, predsedníčky NRSNM Dušanky Petrákovej a predsedníčky Obce Báčsky Petrovec Jasny Šprochovej. Festival otvoril pár víťazného súboru 51. FF Tancuj, tancuj… – SKUS Pivnica z Pivnice. Po vztýčení festivalovej vlajky nasledoval spoločný otvárací tanec predstaviteľov všetkých folklórnych súborov. Koncert speváckych skupín a orchestrov moderovala Andrea Miháľová a poobedňajší a večerný koncert folklórnych skupín moderovali Elenka Vršková a Rastislav Labáth. Koordinátorkou festivalu bola Danica Vŕbová.

Na tohtoročnom festivale sa zúčastnili spevácke skupiny, ľudové orchestre a folklórne súbory z Bingule, Kovačice, Kysáča, Lugu, Vojlovice, Báčskeho Petrovca, Šídu, Padiny, Hložian, Starej Pazovy, Jánošíka, Pivnice, Erdevíka, Nového Sadu, Aradáča, Hajdušice a Kulpína. Hosťujúce súbory boli: Folklórny súbor Združenia pre umenie a kultúru Rumunov Vikentija Popovića Bokaluca Torak, Chorvátske kultúrne centrum Bunjevačko kolo, folklórny súbor zo Subotice, Folklórny súbor Vila z Nového Sadu, Ľudová hudba Bukovinka z Braväcova, Združenie Banátski poliaci z Ostojićeva a SKOS Ľudovíta Štúra Matice slovenskej z Iloka a Matice slovenskej Hviezdoslav – Radoš z Chorvátska.

Kým vystupovali hosťujúce súbory odborná porota hodnotila vystúpenia tanečných súborov a pracovala v zložení: Anna Medveďová, Zdenka Bobáčeková a Milorad Lonić. Ľudový odev hodnotil Patrik Rago a keď ide o porotu, ktorá hodnotila prednesy speváckych skupín a orchestrov, pracovala v zložení: Milina Sklabinská, Zuzana Špringeľová Đukićová a Rastislav Struhár. Scenáre všetkých koncertov napísala Katarína Melegová-Melichová.

V kategórii ľudových orchestrov porota sa rozhodla udeliť:

  1. cenu Ľudovému orchestru SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy a
  2. cenu Ľudovému orchestru SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu.

V kategórii speváckych skupín výsledky vyzerajú nasledovne:

  1. cena: Kovačica, Dom kultúry 3. októbra – ženská spevácka skupina:Zmes slovenských ľudových piesní. Umelecký vedúci/ piesňový material vybral Pavel Tomáš st.
  2. cena: Hložany, KOS Jednota – mužská spevácka skupina:Zmes slovenských ľudových piesní  Choďievau bi ja k vám…. Umelecký vedúci Ivan Galamboš a piesňový materiál vybral Jaroslav Kriška.
  3. cena: Vojlovica, SKOS Detvan – mužská spevácka skupina:Zmes slovenských ľudových piesní Nad Vojlovicou. Umelecký vedúci a piesňový materiál vybral Vladimír Kolárik.

Špeciálne ceny získali: ženská spevácka skupina KUS Mladosť z Lugu za zmes slovenských ľudových piesní Mamo moja mamo. Umelecká vedúca a piesňový materiál vybrala Vera Bažaľová. Ženská spevácka skupina SKUS Jednota zo Šídu za zmes slovenských ľudových piesní so svadobnou tematikou Kebi ja veďela, ďe buďem nevesta. Umelecká vedúca a piesňový materiál vybrala Danica Vŕbová a nacvičila Nataša Kolárová. Ženská spevácka skupina SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu za Zmes slovenských svadobných piesní Zaspjevalo táča: Zaľeťev sokoľík, Spieva táča na zeľenom javore, Spjeva táča pot horami, Zspjevaj slávićku. Umelecká vedúca/ piesňový material vybrala Tatiana Jašková / hudobná úprava Tatiana Jašková, Đorđe Petriško a Ervin Malina.

V kategórii tanečných skupín výsledky boli nasledujúce:

  1. cena: Vojlovica, SKOS Detvan, folklórny súbor:Pôvodné tance Tapantoše | Autor choreografie, umelecký vedúci a vedúci orchestra Vladimír Kolárik
  2. cena: Hložany, KOS Jednota – mladšia tanečná skupina. Štylizovaný tanec Vráť mi prasľičku…Autor choreografie a umelecký vedúci Jaroslav Kriška, vedúci orchestra Ivan Galamboš
  3. cena: Lug, KUS Mladosť – mládežnícka tanečná skupina. Štylizovaný tanec Pod ľipami, na Krížnici. Autor choreografie a umelecký vedúci Pavel Pavlíni. Vedúci orchestra Zdenko Makovník.

Špeciálnu cenu získal folklórny súbor z Erdevíka, SKOS Erdevík: obyčaj Aj sa vidám, ňaňa Mara, autori choreografie Lyduška Kolárová a kolektív. Umelecká vedúca Lyduška Kolárová a vedúci orchestra Zdenko Makovník.

Diplomy za ľudový odev získali SKUS Slnečnica z Padiny – staršia tanečná skupina, KOS Jednota z Hložian – mladšia tanečná skupina  a SKOS Detvan z Vojlovice – folklórny súbor.

Podľa ustáleného modelu organizovania slovenských vojvodinských festivalov, ktoré majú celomenšinový ráz, spoluzakladateľmi festivalu Tancuj, tancuj… i tentoraz boli Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a KOS Jednota z Hložian. Organizátormi –Miestne spoločenstvo Hložany, Obec Báčsky Petrovec a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Okrem spomenutých zakladateľov a organizátorov, festival finančne podporili i Ministerstvo kultúry a informovania Srbskej republiky, Autonómna pokrajina Vojvodina, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Obec Báčsky Petrovec, Miestne spoločenstvo Hložany, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Kultúrno-osvetový spolok Jednota z Hložian.