30. Detský folklórny festival Zlatá brána

V Kysáči sa dňa 23. júna t. r. uskutočnil 30. Detský folklórny festival Zlatá brána. Bol to v poradí tretí tohtoročný festival, ktorý Národnostná rada vyhlásila za celomenšinový. Odborná porota, ktorá sledovala výkony súťažných súborov, pracovala v zložení: Tatiana Jašková, speváčka, hudobníčka a hudobná redaktorka v Rádiu Nový Sad, Ruženka Ďuríková, profesorka slovenčiny, umelecká vedúca a choreografka Ján Slávik, choreograf ideový tvorca a zakladateľ tohto festivalu.

Na začiatku ústredného programu na javisko bol vyzvaný tanečný pár z každého účinkujúceho súboru. Vzápätí sa auditóriu prihovoril Pavel Surový, riaditeľ Kultúrneho centra Kysáč, a privítal vzácnych hostí. Z javiska sa prihovorila i Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM a festival otvoril Dalibor Rožić, člen Mestskej rady pre kultúru mesta Nový Sad. Prihovorili sa i Predrag Rajić – poradca predsedu Vlády pre vnútornú politiku, Michal Pavúk, veľvyslanec SR v Srbsku a Igor Petrovčik – starosta MČ Košice Staré Mesto. Galakoncert ako obvykle viedli scénickými prejavmi mladí kysáčski moderátori a scenár napísala Anna Asodiová.

Výsledky ich hodnotenia vyzerajú nasledovne: prvú cenu a sošku NRSNM udelili Detskému folklórnemu súboru Vločka Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici, 2. cenu Detskému folklórnemu súboru Pramienok Základnej školy Jána Kollára zo Selenče a 3. cenu Detskému folklórnemu súboru Zvončeky SKOS Erdevík z Erdevíka. Udelené boli i špeciálne ceny a to: DFS Šafáriček SKC P.J. Šafárika z Nového Sadu, DFS KUS Petrovská družina – staršia skupina z B.Petrovca, DFS Hruštička Domu kultúry 3. októbra – staršia skupina z Kovačice, Detský orchester SKOS Detvan z Vojlovice, DFS Vienok KC Kysáč a Cenu riaditeľa KC Kysáč získal DFS SKUS Slnečnica pri ZŠ maršala Tita – mladšia skupina v Padine.

V rámci galaprogramu odznelo 30 hudobno-speváckych a tanečných bodov a vystúpili i dva vynikajúce folklórne súbory: DFS KUS Sveti Sava z Belehradu a DFS Klnka z Bratislavy, Slovenskej republiky.

Tohtoročný 30. Detský folklórny festival Zlatá brána, ktorý si právom pridal i prívlastok medzinárodný, zorganizovala Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč pod záštitou mesta Nový Sad, ktorý festival i financoval. Finančne ho podporili i ďalšie inštitúcie: Ministerstvo kultúry Republiky Srbsko, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.