28. Jarné nôty

Dňa 21. júna 2024 v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci v organizácii Miestneho odboru Matice slovenskej Petrovec sa uskutočnil 28. Festival vážnej hudby Jarné nôty, ktorý založila a celé toto obdobie úspešne vedie Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MOMS Petrovec. Prítomných privítala riaditeľka GJK Daniela Marková, v mene hostí sa prihovoril Pavel Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a mene NRSNM predsedníčka národnostnej rady Dušanka Petráková. Jarné nôty moderovala Viera Dorčová Babiaková.

Na tohtoročných Jarných nôtach sa zúčastnili nasledujúci talentovaní hudobníci: Združené orchestre Orchestrík ZŠ Jána Kollára zo Selenče a Orchester GJK so žiackym domovom z Petrovca pod vedením Juraja Súdiho, Iveta Kováčová Báčsky Petrovec / Bratislava (klavír), Igor Rakočević z B. Petrovca (flauta), Jakub Petrovič z Padiny (klavír), Antónia Lamošová z Iloka (klavír), Karolína Činčuráková z Iloka (klavír), Tara Lazićová zo Starej Pazovy (klavír), Petra Dobríková z Hložian (klavír), Petra Petrášová z Padiny (klavír), Dávid Dišpiter z Padiny (klavír), Leona Majdlenová z Padiny (klavír), Lucia Kámaňová z Pivnice (husle), Azra Pavelová z Padiny (klavír), Noema Majdlenová z Padiny (klavír), Viliam Baláž zo Starej Pazovy (harmonika), Rebeka Sara Benková z Hložian (husle), Timea Tomanová z Padiny (klavír), Andrej Bobčok z rumunského Nadlaku (klavír), Lea Šimová z Petrovca (klavír), Lukáš Juráš z Nadlaku (klarinet), trio: Lukáš Juráš, Vladimír Jackuľák a Benjamín Harazín z Nadlaku (trúbky), Benedik Murvai z maďarskej Békešskej Čaby (klarinet) a Mrg. art Marína Cerovská (husle), Petrovec. Mnohých zo zúčastnených hudobne sprevádzali aj ich pedagógovia. Všetkým zúčastneným po ukončení koncertu Anna Medveďová v mene MOMS Petrovec udelila vecné darčeky.

Tento festival medzinárodného rázu podporila i Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.