Deň 28. mája 2024

Súťaž zo slovenčiny pre žiakov ZŠ

Ďakujúc Ministerstvu osvety, Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny a Vojvodinskej slovakistickej spoločnosti sa dňa 25. mája 2024 na Základnej škole 15.októbra v Pivnici na čele s riaditeľom Patrikom Malinom uskutočnila Republiková súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry. V rámci súťaži zasadal aj…