Deň 17. apríla 2024

Oblastná súťaž zo slovenčiny

V sobotu 6. apríla 2024 prebiehala oblastná súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry pre žiakov piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Žiaci z Banátu súťažili na ZŠ maršala Tita v padine a žiaci z…