Deň 19. februára 2024

Správy z 13. zasadnutia NRSNM

Správa o činnosti NRSNM za rok 2023 Správa o činnosti VPI za rok 2023 Správa o činnosti VUPJP za rok 2023 Správa o činnosti VPV za rok 2023 Správa o činnosti VPK za rok 2023

Rozhodnutia z 13. zasadnutia NRSNM

zápisnica z 11. schôdze NRSNM zápisnica z 12 elektronickej schôdze NRSNM Rozhodnutie o prijatí správy o činnoti NRSNM za rok 2023 Rozhodnutie o prijatí spravy o činnoti Výborov NRSNM za rok 2023 Rozhodnutie o prijatí finančnej správy za rok 2023…