Deň 7. februára 2024

Z tretieho zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM

Dňa 5. februára 2024 na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo tretie riadne zasadnutie Výboru pre kultúru NRSNM. Zasadnutím predsedal Alexander Bako a zasadnutia sa zúčastnila i predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková. Zúčastnili sa ho i ďalši…

Zo zasadnutia Výboru pre vzdelávanie

V pondelok, 5. februára 2024, sa v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade konalo 2. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie. Zasadnutie viedol Ján Pavlis, predseda. Členov výboru pozdravila predsedníčka NRSNM Dušanka Patráková, ktorá popriala výboru zdarnú prácu. Prítomní členovia Výboru…