Deň 5. decembra 2023

Z 11. zasadnutia NRSNM v Kysáči

Dňa 4. decembra 2023 v Kysáči sa za prítomnosti 25 členov v priestoroch Kultúrneho centra Kysáč uskutočnilo 11. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorým predsedala Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM. Prítomných členov а zamestnancov NRSNM privítal podpredseda NRSNM Pavel Surový…

Príjemné zážitky pre deti v Selenči a Pivnici

Za finančnej podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Miestny výbor Matice slovenskej v Selenči v spolupráci Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku privítal žiakov Lýcea Jozefa Gregora Tajovského z Nadlaku a ich pedagogický dozor s ich divadelným predstavením pre deti O pyšnej princeznej Krásomile a šikovnom…

Akreditované odborné zdokonaľovanie

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v rámci realizácie projektu Edukácia slovenských učiteľov pre naše školy usporiadala akreditované odborné zdokonaľovanie pre učiteľov slovenského jazyka, jazyka s prvkami národnej kultúry a učiteľov 1. stupňa na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku…