Akreditované odborné zdokonaľovanie

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v rámci realizácie projektu Edukácia slovenských učiteľov pre naše školy usporiadala akreditované odborné zdokonaľovanie pre učiteľov slovenského jazyka, jazyka s prvkami národnej kultúry a učiteľov 1. stupňa na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku a Chorvátsku. Odborné zdokonaľovanie za účasti 38 učiteľov sa uskutočnilo na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci v piatok, 01.12. a sobotu, 2.12. 2023.

Odborné prednášky na tému Slovenčina ako cudzí jazyk realizoval odborný tím z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského z Bratislavy na čele s Dr. Janou Pekarovičovou za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Sekcie medzinárodnej spoluporáce a európskych záležitostí v rámci Kalendára podujatí pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2023 a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V úvodnej časti školenia se prítomným prihovorili Ján Pavlis, predseda VPV NRSNM, predstaviteľka MŠVVaŠ SR Viera Gutová a koordinátorka projektu Svetlana Zolňanová. V pokračovaní sa prezentovali témy:

– Ako (ne)funguje systém v jazyku a didaktickej praxi  – doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

Činnostný prístup vo vyučovaní slovenčiny ako druhého jazyka – teória v praxis – Mgr. Eva Španová, PhD.

Vierozvestci, ktorí priniesli systém do kultúry – Mgr. Peter Tollarovič, PhD.

Čo pripravuje SAS pre krajanov na rok 2024 – Mgr. Zuzana Vrabcová

Workshopy na témy:

– Filmová pieseň ako etnokultúrny fenomén – doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

– Praktické jazykové cvičenia inovatívne a interaktívne – Mgr. Eva Španová, PhD.

– Bratislava – prezentácia pre začiatočníkov – Mgr. Peter Tollarovič, PhD.

– Catherine na Slovensku – novinky na platforme e-slovak.sk – Mgr. Zuzana Vrabcová

 

Ciele školenia boli aktuálne trendy v (lingvo)didaktike slovenčiny ako cudzieho/druhého jazyka, uplatnenie metodických inovácií v praxis a program SAS-u pre krajanov na rok 2024.