Príjemné zážitky pre deti v Selenči a Pivnici

Za finančnej podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Miestny výbor Matice slovenskej v Selenči v spolupráci Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku privítal žiakov Lýcea Jozefa Gregora Tajovského z Nadlaku a ich pedagogický dozor s ich divadelným predstavením pre deti O pyšnej princeznej Krásomile a šikovnom kráľovi Miloslavovi na námety ľudových rozprávok podľa scenára Michala Babiaka. Predstavenie sa hralo 3. 12. 2023 od 17,00 v Dome kultúry v Selenči a 4. 12. v Dome kultúry v Pivnici o 12,30.