Deň 5. mája 2023

6. zasadnutie NRSNM

V staropazovskom Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku hrdinu Janka Čmelíka sa dňa 4. mája 2023 uskutočnilo 6. zasadnutie NRSNM za prítomnosti 23 členov národnostnej rady. Prerokovaných a schválených bolo 9 bodov rokovacieho programu a na samej schôdzi dva body – konkrétne Schválenie Pracovných pravidiel pre…

K vydávaniu učebníc

V piatok 5. mája t.r. sa v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi vydavateľstiev Klett, Nový logos a Freska. V mene vydavateľstiev sa na zasadnutí zúčastnila riditeľka Gordana Kneževićová Orlićová a redaktorka Tijana…

Zmeny v zákonoch z oblasti vzdelávania

Ministerstvo osvety malo od 7. – 27. apríla t.r. otvorenú verejenú rozprevu na zmeny a doplnky 6 zákonov z oblasti vzdelávania. Zmenám podliehali: – Zákon o základoch systému vzdelávania a výchovy – Zákon o základnom vzdelávaní a výchove – Zákon…