6. zasadnutie NRSNM

V staropazovskom Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku hrdinu Janka Čmelíka sa dňa 4. mája 2023 uskutočnilo 6. zasadnutie NRSNM za prítomnosti 23 členov národnostnej rady. Prerokovaných a schválených bolo 9 bodov rokovacieho programu a na samej schôdzi dva body – konkrétne Schválenie Pracovných pravidiel pre zamestnancov NRSNM a schválenie Pravidiel o vnútornej organizácii a klasifikácii pracovných miest v NRSNM boli vyradené, keďže materiál po uskutočnenie schôdze nebol zakončený. V mene hostiteľov úspešnú prácu na zasadnutí v Starej Pazove zaželali Alexander Bako, predseda Výboru pre kultúru, Libuška Lakatošová, predsedníčka SKUS hrdinu Janka Čmelíka a Dragoslav Bonđi, predseda Výkonného výboru Rady MS Stará Pazova, ktorí sa aj stručne zmienili o Starej Pazove a aktivitách v tomto slovenskom spolku. Zasadnutie viedla Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM, ktorá vyzvala všetkých prítomných, aby minútkou ticha vzdali úctu obetiam v belehradskej Základnej škole Vladislava Ribnikara. Povedala, že sme boli svedkami jednej veľkej a bolestnej tragédie akú náš štát dávno alebo ešte vôbec nikdy vo svojej novodobej histórii nezažil. Takáto zarmútená situácia nás núti spolucítiť s obeťami a rodinami obetí tohto krvavého incidentu…

Po schválení rokovacieho programu a zápisníc zo 4. pracovnej schôdze NRSNM a z 5. elektronickej schôdze NRSNM odznela informácia ohľadom zmien a doplnkov Zákona o vzdelávaní, o ktorej viac hovorili Ján Pavlis, predseda Výboru pre vzdelávanie a koordinátorka tohto výboru Svetlana Zolňanová. Informáciu v súvislosti so zabezpečením Slovenského strediska v Novom Sade podala predsedníčka D. Petráková. Ako uviedla, jednotlivé závery komisie, ktorá má na starosti tento projekt, boli odoslané do Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a momentálne sa od nich očakáva odpoveď.

Okrem iných na rokovacom programe bola aj informácia o zverejňovaní súbehov v rámci výborov NRSNM na udeľovanie nenávratnej finančnej pomoci slovenským združeniach, inštitúciám, spolkom a jednotlivcom. Informácie podali Tatjana Bovdišová, podpredsedníčka Výboru pre vzdelávanie, Alexander Bako, predseda Výboru pre kultúru, Miroslav Jurica, predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma a Annamária Tamašiová, predsedníčka Výboru pre informovanie. Všetky aktuálne výzvy sú zverejnené aj na webovej stránke NRSNM.

V rámci osobitného bodu na tejto schôdzi národnostnej rady v Starej Pazove schválené boli aj kritériá na udelenie štipendií na akademický rok 2023/2024, o ktorých hovoril predseda komisie Janko Havran a ide o štipendiá, ktoré pre svojich štipendistov udeľuje nielen Slovenská republika, ale aj NRSNM.

Stanoviská k projektom z oblasti informovania, ktoré prišli na súbehy lokálnych samospráv v roku 2023 z obcí Alibunar, Báčsky Patrovec, Kovačica, Pančevo, Plandište, Odžaci, z Mesta Nový Sad a Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami tiež boli jednohlasne schválené. Taktiež jednohlasne boli schválené aj rozhodnutia, ktoré vyniesla Výkonná rada NRSNM.