Mesiac apríl 2023

Rozhodnutia z 9. zasadnutia Výkonnej rady NRSNM

náčrt rozhodnutia mienka biologija 8 náčrt rozhodnutia mienka dejepis 3 návh na členov školskeho výboru Ludovit Štur návrh – mineka na rozhodnutie -sieť PU B.PALANKA návrh na člena RMV Nový Sad návrh rozhodnutia -mienka na riaditeľa -9. maj B. PALANKA…

Podpísaná Dolnozemská dohoda

V piatok 14. apríla 2023 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa príslušné organizácie slovenských spolkov a organizácií dohodli o termínoch realizácii 19. spoločných projektov medzi Slovákmi žijúcimi v Srbsku (Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica…

Predsedníčka NRSNM v Kultúrnom centre Kysáč

Predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková dňa 5. apríla 2023 navštívila Kultúrne centrum Kysáč a stretla sa tam s riaditeľom tohto centra, pokrajinským poslancom a podpredsednom NRSNM Pavlom Surovým. P. Surový jej predstavil svoju umeleckú fotografickú tvorbu ako výsledok jeho záľuby k slovenskému ľudovému kroju, za…

Z oslavy dňa školy v Hložanoch

Dňa 5. apríla 2023 v Hložanoch sa uskutočnil Deň Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina a zároveň bola odprezentovaná dvojjazyková pamätnica 250 rokov školstva v Hložanoch (v slovenčine a v srbčine). V rámci bohatého školského programu sa prihovorila i predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, ktorá zdôraznila, že je práve…

Na návšteve Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

Dňa 4. apríla 2023 predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková s tajomníčkou NRSNM Máriou Poptešinovou v Budapešti navštívili sídlo Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. V mene tejto celomenšinovej inštitúcie Slovákov v Maďarsku privítala ich predsedníčka Alžbeta Hollerová Račková so svojimi spolupracovníkmi. Delegácia NRSNM okrem návštevy sídla CSSM…