Školenie pre národnostné rady národnostných menšín o organizačnom a finančnom riadení

V utorok 25. apríla 2023 sa v priestoroch Zhromaždenia APV v Novom Sade uskutočnilo školenie pre národnostné rady národnostných menšín na tému organizačného a finančného riadenia. Školenia sa zúčastnili zástupcovia národnostných rád gréckej, ukrajinskej, rumunskej, slovinskej, českej, rómskej a slovenskej národnostnej menšiny. Prítomný bol i štátny tajomník Ministerstva pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg prof. Dr. Rejhan Kurtović. Národnostnú radu slovenských národnostných menšín zastupovali predsedníčka Dušanka Petráková a tajomníčka Mária Poptešinová.

Školenie sa realizuje v rámci projektových aktivít – Podpory posilňovania právneho štátu v Srbsku spoločne financovaných EÚ a nemeckým Spolkovým ministerstvom pre hospodársky rozvoj a spoluprácu, realizovaných nemeckou organizáciou pre medzinárodnú spoluprácu (GIZ), t. j. projektu Ochrana menšín v procese vstupu do EÚ, ktorý realizuje Európske centrum pre otázky menšín v spolupráci s GIZ a Ministerstvom ľudských a menšinových práv a spoločenský dialóg.

Cieľom školenia je umožniť predstaviteľom národnostných rád národnostných menšín zlepšiť ich každodenné fungovanie poskytnutím potrebných vedomostí a praktických spôsobov na plnenie ich každodenných úloh a právomocí a zlepšiť pochopenie finančných predpisov súvisiacich s fungovaním národnostných rád. Účastníkom boli odovzdané aj materiály, ktoré národnostným radám budú užitočné pri každodennej práci, poskytnú im praktické informácie a odporúčania na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov, ale im objasnia aj riadenie výdavkov a finančné správy.