Podpísaná Dolnozemská dohoda

V piatok 14. apríla 2023 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa príslušné organizácie slovenských spolkov a organizácií dohodli o termínoch realizácii 19. spoločných projektov medzi Slovákmi žijúcimi v Srbsku (Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku, Asociácia slovenských pedagógov a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov), Maďarsku (Celoštátna slovenská samospráva a Čabianska organizácia Slovákov) a v Rumunsku (Spoločnosť pre edukáciu a poradenstvo Ivana Krasku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku). NRSNM predstavovala Dušanka Petráková predsedníčka NRSNM, Ján Pavlis, predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM a Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie ako i Mária Andrášiková, predsedníčka ASP. Za partnerské inštitúcie z Rumunska bol prítomný Pavel Hlásnik a za inštitúcie z Maďarska Edita Pečeňová.