Z oslavy dňa školy v Hložanoch

Dňa 5. apríla 2023 v Hložanoch sa uskutočnil Deň Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina a zároveň bola odprezentovaná dvojjazyková pamätnica 250 rokov školstva v Hložanoch (v slovenčine a v srbčine). V rámci bohatého školského programu sa prihovorila i predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, ktorá zdôraznila, že je práve vzdelávanie jeden z nosných pilierov, ktorému môžeme vďačiť za udržanie slovenčiny a našej existencie do dnešných dní. Riaditeľke školy Adriane Halajovej zagratulovala ku dňu školy a zaželala hodne pracovných úspechov, ale predovšetkým veľký počet žiakov ako predpoklad všetkých ostatných úspechov.