Na návšteve Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

Dňa 4. apríla 2023 predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková s tajomníčkou NRSNM Máriou Poptešinovou v Budapešti navštívili sídlo Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. V mene tejto celomenšinovej inštitúcie Slovákov v Maďarsku privítala ich predsedníčka Alžbeta Hollerová Račková so svojimi spolupracovníkmi. Delegácia NRSNM okrem návštevy sídla CSSM a knižnice mala možnosť navštíviť  i evanjelický kostol na Rákocziho triede, v ktorého priestoroch po rekonštrukcii sa bude nachádzať  Slovenské kultúrne stredisko. V pokračovaní návštevy predsedníčka NRSNM D. Petráková sa spolu s predsedníčkou CSSM A. Hollerovou Račkovou stretli s Pavlom Hlásnikom, prvým podpredsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Témou ich rozhovorov boli spoločné dolnozemské projekty a budúca spolupráca.