2. biblická olympiáda

Dňa 29.03.2014 sa uskutočnila 2. Biblická olympiáda pre žiakov  vojvodinských základných škôl, ktorí  si ako voliteľný predmet zvolili evanjelické alebo katolícke náboženstvo.

Biblickej olympiády sa zúčastnilo 50 žiakov zo 16 prostredí. Hostiteľskou školou bola ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Na finančnom zabezpečení  2. Biblickej olympiády sa podieľal  VPV NRSNM v Srbsku, cirkevné zbory SEAVC v Srbsku, ako aj hostiteľská škola a staropazovský cirkevný zbor.
Tentokrát žiaci súťažili v troch kategóriách. 1. kategóriu tvorili žiaci 3.- 4. ročníka, 2. kategóriu  5.-6. ročníka a 3. kategóriu žiaci 7.-8. ročníka.

biblia002

 
Víťazmi 2. Biblickej olympiády sa stali:
v 1. kategórii  Karmena Kováčová zo Selenče,
v 2. kategórii Viktória Častvanová tiež zo Selenče a
v 3. ktegórii  Kristína Šranková z Hložian, ktorá sa Biblickej olympiády zúčastnila aj vlani, kedy obsadila 2. miesto.

Druhé miseto obsadili:
v 1. kategórii  Dario Gages z Aradáča,
v 2. kategórii Martina Dudášová z Hložian a
v 3. ktegórii  Karolína Bažíková z Lúgu (základná škola v Suseku), ktorá na vlaňajšej Biblickej oplympiáde obsadila 3. miesto.

Na treťom mieste sa umiestnili:
v 1. kategórii  Andrea Vaneková z Jánošíka,
v 2. kategórii Andrea Miháľová z Kysáča a
v 3. ktegórii  Anna Mareková z Jánošíka

Všetci účastníci 2. Biblickej olympiády boli odmenení  diplomami  a knihami a prvoumiestnení aj pobytom na letnom tábore Detskej misie.

biblia003

biblia004