16. Festival Letí pieseň, letí

Festival slovenskej populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí má za sebou 16 ročníkov, v rámci ktorých doteraz vznikol chvályhodný počet skladieb rozdielnych žánrov vokálno-inštrumentálnej hudby pre deti. Tým podujatie úspešne spĺňa svoj cieľ, čiže podnecuje hudobnú tvorbu pre deti.

Festival hudobnej tvorby pre deti bol usporiadaný v nedeľu 14. decembra 2014 v sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici a priniesol 13 nových skladieb. Po úvodnom prejave Anny Tomanovej Makanovej, predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, festival slávnostne otvorila Alexandra Vašeková, víťazka vlaňajšieho ročníka festivalu. Doteraz do hudobného sveta populárnej hudby pre deti festival vyprevadil viac ako 360 skladieb.

LPL2014 002

Všetkých spevákov na festivale sprevádzal sedemčlenný orchester v zložení: Ján Petrovič (gitara), Ján Tomek (basgitara), Ján Litavský (bicie nástroje), Milan Milisavljević, Branislav Gagić a Karol Bečei (dychové nástroje) a Ján Petrovič (klávesové nástroje). J. Petrovič mal zároveň na starosti úpravu piesní a veľký detský spevácky zbor pod taktovkou učiteľa hudby Pavla Tomáša st. Keď odznelo 13 pesničiek, členov odbornej poroty Juraja Feríka, Jarmilu Juricovú Stupavskú, Jaroslava Nemčeka a Zuzanu Lenhartovú čakala neľahká práca. Kým analyzovali a hodnotili, obecenstvo v sieni Domu kultúry na osobitných lístkoch okrúžkovaním volilo najlepšieho speváka a najkrajšiu skladbu.

LPL2014 003

Sympatie obecenstva získala skladba Láska všade vôkol nás autorov Jána Šofranka a Adama Torňoša v prednese Andrey Babkovej. Predseda odbornej poroty Jaroslav Nemček sa zmienil o kvalite tohtoročného festivalu a vyzdvihol dobrú kvalitu skladieb a speváckych prednesov. Podľa hodnotenia odbornej poroty tretiu cenu, ako aj bronzovú plaketu NRSNM, získala skladba Šťastná autora Želka Sucháneka a textárky Viery Torňošovej, ktorej sa do rúk dostalo najvyššie ocenenie odbornej poroty za text a teda i zlatá plaketa NRSNM. Pieseň predniesla Alexandra Vašeková.

LPL2014 004

Podľa rozhodnutia poroty Marian Častvan úspešne predniesol pieseň Marťan v záhrade autorky Leonóry Súdiovej a textára Pavla Jankovića Šoleho a zároveň si vyspieval 3. cenu za interpretáciu. Druhú cenu za skladbu a striebornú plaketu NRSNM získala autorka a textárka Katarína Petrášová za skladbu Páčia sa mi modré oči, kým si interpretka tejto skladby Gabriela Svetlíková vyspievala 2. cenu za prednes.

Víťaznou skladbou 16. ročníka festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí sa stala a zlatou plaketou NRSNM a špeciálnou cenou tejto inštitúcie – soškou multimédiovej umelkyne Miry Brtkovej sa ovenčila skladba Júlový deň, skladateľa a textára Ladislava Petroviča. Víťaznú rovnomennú pieseň predniesla mladá speváčka Iveta Petrovičová, ktorá získala najväčšie sympatie obecenstva a rozhodnutím poroty si zároveň vyspievala 1. cenu za interpretáciu.

LPL2014 005

Okrem už spomenutých účastníkov na festivale Letí pieseň, letí 2014 vystúpili: Alexandra Vašeková (pieseň Šťastná), Valentína Chalupová (pieseň Indiáni, skladba Elena Krošláková, text Anna Čapandová), Martina Tomanová (pieseň Nesmieš – musíš, skladba Samuel Medveď, text Juraj Bartoš), Annamária Kolárová (pieseň Zima je, skladba Elena Krošláková, text Anna Čapandová), Mária Gáliková (pieseň V našom dvore, skladba Pavel Tomáš ml., text Pavel Gálik), Teodora Šimonová (pieseň On a ona, ty a ja, skladba Teodora a Róbert Šimonovci, text Elena Hložanová), Ines Juricová (pieseň Kam sa stratia motýle, skladba Samuel Medveď, text Daniel Hevier), Michaela Papová (pieseň Zaľúbený kocúr, skladba Juraj Súdi ml., text Mária Vršková) a Jana Galasová (pieseň Rozlúčka so školou, skladba a text Katarína Petrášová).

LPL2014 006

Spoluorganizátorom festivalu, ktorý prerástol svoje lokálne hranice a stal sa podujatím celomenšinového významu, sú Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Dom kultúry 3. októbra v Kovačici a Obec Kovačica, pokým festival finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstvo kultúry RS, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie AP Vojvodiny a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Program úspešne viedla skúsená moderátorská dvojica Anna Funtíková a Ján Žolnaj. Pri udeľovaní cien a odmien pomohol dedko Mráz, ktorého stvárnil Ján Poliak.

Anička Chalupová