Stretnutie pokrajinskej vlády s novozvolenými predsedami Národnostných rád

Podpredseda vlády a pokrajinský sekretár pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá Mihaly Njilaš sa 15. decembra 2014 stretol  s predsedami 14 národnostných rád národnostných menšín so sídlom vo Vojvodine.

Počas stretnutia diskutovali o zveľadení spolupráce v budúcnosti a podpísali dohodu o pridelení finančných prostriedkov na financovanie bežnej činnosti národnostných rád. Prostriedky zabezpečilo Zhromaždenie Vojvodiny a to rebilanciou tohtoročného pokrajinského rozpočtu. Na ten spôsob je zabezpečených ešte dodatočných  20 miliónov dinárov na financovanie národnostných rád národnostných menšín v roku 2014.

sastanak 002

Predsedovia národnostných rád hovorili o činnosti, ktorá ich očakáva v najbližšom období, s osobitným dôrazom pre potreby depolitizácie národnostných rád, zníženie vplyvu politických strán na lokálnej úrovni. Taktiež hovorili o nutnosti riešiť spôsob financovania národnostných rád a vyjadrili potrebu aktivovať Republikovú Radu národnostných menšín a Republikový fond pre národnostné menšiny.

sastanak 003

Prítomní sa dohodli, že Sekretariát bude v kontinuite informovať národnostné rady o svojej činnosti v oblasti práv národnostných menšín a o podniknutých krokoch v smere zlepšenia ich postavenia a taktiež sa dohodli spoločne vystupovať pri riešení problémov týkajúcich sa príslušníkov národnostných menšín.

Pokrajinský sekretár pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá. vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá Mihaly Njilaš  navrhol ďalšie stretnutie s predsedami národnostných rád na marec 2015.

Zdroj:
www.puma.vojvodina.gov.rs