Návšteva ÚSŽZ v NRSNM

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí RNDr. Igor Furdík spolu s PhDr. Augustínom Langom navštívili dňa 12. decembra 2014 Národnostnú radu slovenskej národnostnej rady v Novom Sade.

furdik 002

Na pracovnom rozhovore sa hostia zo Slovenska zaujímali o život Slovákov v Srbsku, o spôsob fungovania štyroch oblastí Národnostnej rady a to školstva, informovania, kultúry a úradného používania jazyka a písma na našich priestoroch.

furdik 003

Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová a zamestnanci NRSNM sumarizovali problémy, s ktorými sa stretala Národnostná rada tohto roku a hovorili o realizovaných aktivitách a projektoch tejto inštitúcie v minulom období. Predostreli aj plány na rok 2015. Zároveň bola reč i o zintenzívnení spolupráce medzi týmito dvomi inštitúciami v budúcnosti.