14. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

Dňa 16. decembra 2017 v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo najvčšie výtvarné podujatie vojvodinských Slovákov, ktoré zotrváva už vyše dvich a pol storočia. vernisáž 14. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, na ktorom vystavovali naši 27 umelci. Prítomných uvítala riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov Anne Séčovej-Pintírovej.

14-bienale dec 2017 002

Cenu Karola Miloslava Lehotského za výtvarný počin v posledných dvoch rokoch získal akademický maliar Ján Agarský a Cenu Cyrila Kutlíka za životné dielo získal akademický sochár Ján Stupavský. Obe ceny zdôvodnil Jozef Klátik. Zdôvodnenie k Výkupnej cene NRSNM prečítal predseda komisie Vladimír Valentík a získal ju akademický grafik a maliar Mr. Pavel Čáni za grafiku Dialóg. Bienále otvoril Dr. Ján Šuľan, predseda Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec.

14-bienale dec 2017 003

Na 14. Bienále sa zúčastnili: Marijan Karavla, Pavel Pop, Pavel Čáni, Milan Súdi, Mária Gašková, Jozef Klátik, Ján Agarský, Rastislav Škulec, Mária Galátová-Ćirovićová, Zvonimír Pudelka, Michal Ďurovka, Zdenka Mária Madacká, Ľubka Ergová, Jasna Opavská-Mraovićová, Vesna Opavská, Saňa Stvorcová, Martina Karavla-Hlodová, Martin Kizúr, Daniela Triašková, Anna Andrejićová, Alena Klátiková, Emília Valentíková, Andrea Merníková, Michal Madacký, Ján Stupavský, Miloslav Pavelka a Katica Pavelková-Vukajlovićová.

14-bienale dec 2017 004

V ten istý deň v poobedňajších hodinách v zasadačke Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec bolo tradičné a tentoraz i jubilejné – 10. výtvarnícke snemovanie.

Popularizáciu a smerovanie súčasnej tvorby slovenských vojvodinských profesionálnych výtvarníkov podporila i NRSNM sumou 180.000,00 dinárov.