Zdokonaľovanie novinárov a moderátorov v Báčskom Petrovci

16. a 17. decembra v Báčskom Petrovci prebiehal dvodňový Seminár pre novinárov a moderátorov slovenských vojvodinských médií, v organizácii Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorý finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

zdokonalovanie-novinarov dec 2017 002

Frekventantov a školiteľov v prvý deň privítala predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová ktorá zdôraznila význam zdokonaľovania novinárov a moderátorov pre slovenskú národnostnú menšinu. Riaditeľka Rádia Petrovec Jarmila Bohušová tiež srdečne privítala všetkých účastníkov v miestnostiach rádia, a zaželala všetkým zdarnú prácu.

zdokonalovanie-novinarov dec 2017 003
 
Počas dvoch dní trvania semináru, desiati frekventanti cez praktické cvičenia a skupinovú prácu zdolali techniku a kultúru reči v mediálnom prejave, psichologické zásady pri verejnom vystupovaní, verbálne a neverbálne zložky prejavu v elektronických médiách, ako aj pravidlá interpretácie tekstu. O to sa postarali eminentný odborníci hovorenej reči a mediálného prejavu zo Slovenska, PhDr. Zora Hudíková (Fakulta masmediálnej komunikácie v Trnave) a PhDr. Imrich Jenča (Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulte v Ružomberku), ktorí mali príležitosť v Srbsku pobudnúť už druhý krát, a svoje vedomosti podeliť ako s novými tak aj so skúsenými novinárami a moderátorami slovenských vojvodinských médií.

zdokonalovanie-novinarov dec 2017 004

Počas udelenia vysvedčení za úspešné absolvovanie semináru, všetkým účastníkom sa na záver prihovorila aj predsedníčka Výboru pre informovanie Ana Jašková, ktorá poukázala na význam permanentného zdokonaľovania novinárov a moderátorov, a podotkla že sa Výbor pre informovanie NRSNM bude snažiť aby sa podobné školenia konali častejšie.