Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre informovanie

Anna Jašková z Nového Sadu, predsedníčka

Oto Filip zo Starej Pazovy, podpredseda

Členovia Výboru pre informovanie:

 1. Svetlana Surová z Kysáča
 2. Milina Florianová z Báčskeho Petrovca                                               
 3. Viera Dorčová Babiaková z Báčskeho Petrovca
 4. Ján Balca z Kysáča                                                                      
 5. Jarmila Hromčíková z Bielého Blata                                                 
 6. Anna Simonovićová zo Starej Pazovy     
 7. Tatiana Bovdišová z Kovačice                                                


Komisia pre produkciu:

 1. Vladimír Lenhart z Kovačice (predseda)
 2. Zuzana Týrová z Nového Sadu
 3. Ján Čeman z Kysáča
 4. Stevan Lenhart z Kovačice
 5. Marína Melichova z Báčskeho Petrovca

Komisia pre edukáciu:

 1. Milina Florianová z Báčskeho Petrovca (predsedníčka)
 2. Blaženka Dierčanová zo Šídu
 3. Ján Špringeľ z Kovačice
 4. Zdenka Kožíková zo Starej Pazovy     
 5. Marína Hollá Balalićová z Nového Sadu

Komisia pre jednorázové granty pre školenie a prax:

 1. Viera Dorčová Babiaková z Báčskeho Petrovca (predsedníčka)
 2. Jasna Uhláriková z Pivnice
 3. Jana Žiaková zo Silbašu
 4. Jaroslav Zaťko z Báčskeho Petrovca
 5. Anna Struharová z Báčskeho Petrovca


Komisia pre web:

 1. Svetlana Surová z Kysáča (predsedníčka)
 2. Miroslav Dobroňovský zo Starej Pazovy     
 3. Vladimír Valihora z Rumenky
 4. Jasmina Paniková z Jánošíka
 5. Branko Mucha z Kysáča


Komisia pre súťaže:

 1. Anna Simonovićová zo Starej Pazovy (predsedníčka)
 2. Rastislav Durman z Nového Sadu
 3. Vladimír Marko z Nového Sadu
 4. Juraj Bartoš z Hložian
 5. Pavel Matúch z Nového Sadu
Čítať 9732 krát
top