Zoznam uchádzačov o štipendium NRSNM 2011

ZOZNAM UCHÁDZAČOV O ŠTIPENDIUM NRSNM 2011

 

MENO

ADRESA

FAKULTA A ŠTUDIJNÝ ODBOR

ročník

priemer

1. Šimak Tatjana

Edvarda Kardelja 2a, Padina

 

Prirodno-matematički fakultet Novi Sad- matematika

2.

7,56

2. Martina Bartošová

Leninova 16, Hložany

Filozofická Fakulta Novom Sade

Slovenský jazyk a literatúra

2.

9,38

3. Anamaria Simonovićová

Michala Filipa 71, S. Pazova

Vysoká škola odborných štúdií pre vychovávateľky

2.

4. Ema Koruniaková

I. L. Ribara 36, Kulpín

Filozofická fakulta – žurnalistika

2.

7,92

5. Aleksandra Svetlíková

Beogardski Kej 19/13, Nový Sad

Filozofická fakulta – nemecký jazyk

3.

7,65

6. Ján Litavský

Bratstva Jedinstva 29, Kovačica

štúdium bezpečnosti – master (zakončil medzinárodnú bezpečnosť)

master

8,00

7. Trusina Fero

M. Tita 275, Selenča

 

Prírodno-matematická fakulta- matematika financií – master

 

master

7,88

8. Lívia Filková

Nám. Jána Amosa Komenského 11, Kysáč

Filozofická fakulta- nemecký jazyk

2.

7,00

9. Jana Sládeček

Dolná dolina 16, Padina

Fakulta politických vied v Belehrade- sociálna práca

2.

8,33

10.  Marína Krajčiová

Jána Labátha 28, B. Petrovec

Univerzita v Novom Sade

Filozofická Fakulta

–          slovenský jazyka literatúra

 

2.

11. Róber Šimon

Štefánikova 99, Pivnice

Elektrotechnická fakulta v Novom Sade- počítače a automatika

1.

12. Sanja Stanjová

E. kardelja 112, Jánošík

Prírodno-matematická fakulta Nový Sad – chémia

2.

9,12

13. Olivera Gabrinji

Kvačalova 17 a, B. Petrovec

Akadémia umenia v Novom Sade – hudobná pedagógia

4.

8,75

14. Anna Margareta Valent

Masárykova 24, Selenča

Filozofická Fakulta

–          slovenský jazyka literatúra

 

3.

10,00

15. Ana Lenhart

Janka Čmelíka 58, Kovačica

Poľnohospodárska fakulta – agroekonómia

apsol.

8,50

16. Tatjana Pintírová

Štefánikova 1, Pivnice

Filozofická Fakulta Novom Sade

Slovenský jazyk a literatúra

4.

9,09

17. Krasnić Tina

Zeleni venac 3, Padina

 Právnická fakulta v Novom Sade

2.

18. Kvetoslava Imraková

Štefánikova 114, Pivnice

Filozofická Fakulta Novom Sade

Slovenský jazyk a literatúra

4.

7,78

19. Alexander Ćirković

Cyrila a Metoda 93, S. Pazova

Filozofická Fakulta

–          slovenský jazyka literatúra

 

4.

9,26

20. Šćerba Selena

Maršala Tita 13, Jánošík

Fakulta športu a telesnej výchovy Nový Sad,

1.

21. Đuga Karolína

Nušićeva 58, Kulpín

Fakulta medicíny v Novom Sade

 

2.

8,70

22. Hana Pavelková

Svätoplukova 5, B. Petrovec

Pravnická fakulta v Novom Sade

2.

23. Anička Tomášová

Michala Babinku 14, Kovačica

Filozofická Fakulta Novom Sade

Slovenský jazyk a literatúra

3.

9.07

24. Ľudmila Vicjanová

Generála Štefánika 1, B. Petrovec

Filozofická Fakulta Novom Sade – nemecký jazyk

 

3.

8.09

25. Monika Bovdišová

Novosadská 47, B. Petrovec

Filozofická Fakulta

v Belehrade- dejiny umenia

2.

26. Milota Kulík

Vojvođanska 73, Kysáč

Prírodno-matematická fakulta Nový Sad – chémia

4.

27. Darko Sládeček

Petefi Šandora 26, Biele Blato

Právnická fakulta, Nový Sad

 

4

nepodal známky