50 rokov slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte v Novom Sade

 V akademickom roku 1961/1962 na Filozofickej fakulte v Novom Sade sa otvorilo štúdium slovenského jazyka a literatúry. Oddelenie slovakistiky si chce pripomenúť toto výročie 3. decembra 2011 o 10.00 hodine na Filozofickej fakulte v Novom Sade slávnostným zasadnutím, na ktoré pozýva ukončených slovenčinárov všetkých stupňov štúdia.

Diplomovaní študenti základného dvojročného štúdia slovenského jazyka a literatúry 1963 – 1974

1963
 1. Michal Týr
 2. Viera Demrovská
 3. Katarína Melichová
 4. Zuzana Melichová

1965
 5. Michal Naď►
 6. Ján Kopčok
 7. Zuzana Demrovská

1967
 8. Jula Činčuráková
 9. Viera Havranová
 10. Anna Makanová
 11. Jozef Valihora

1968
 12. Mária Drieňovská
 13. Zlatka Malová
 14. Ružena Chlebianová
 15. Zuzana Juríková
 16. Mária Kopčoková
 17. Eva Kotvášová

1969
 18. Jarmila Kostolániová
 19. Teréza Hašková
 20. Zuzana Kolárová
 21. Zuzana Lekárová

1970
 22. Mária Máľachová
 23. Katarína Machová
 24. Anna Oravcová
 25. Terézia Hrnčiarová

1971
 26. Mária Ferková►
 27. Zuzana Lekárová
 28. Anna Kriváková

1972
 29. Anka Rumanová
 30. Jarmila Kevenská

1973
 31. Anna Kanásová
 32. Anna Očenášová

1974
 33. Anna Denďúrová
 34. Mária Dýrová►
 35. Anna Zolňanová
 36. Michal Baďura

Diplomovaní študenti základného štvorročného štúdia slovenského jazyka a literatúry 1971 – 2011

1971
1. Anna Makanová

1972
2. Zuzana Medveďová

1973
3. Anna Kriváková
4. Zuzana Kollárová

1974
5. Anna Vestegová

1975    
 6. Mária Abrahámová
 7. Jarmila Kevenská
 8. Zuzana Babinková
 9. Anka Nemogová►

1976
 10. Jarmila Hodoličová

1977
 11. Viera Demrovská
 12. Ondrej Kotváš
 13. Viera Hašková
 14. Eva Kotvášová
 15. Anna Materáková

1979
 16. Milina Lačoková

1980
 17. Anna Denďúrová
 18. Zuzana Miháliková
 19. Michal Naď ►
 20. Jarmila Ceferová ►

1981
 21. Anna Chlpková
 22. Zita Filipová

1982
 23. Milina Pálenkášová ►
 24. Mariena Korošová
 25. Andrej Kuric

1983
 26. Ján Širka
 27. Alena Kriváková
 28. Mária Jonášová
 29. Zuzana Veňarská

1984
 30. Zuzana Juríková
 31. Mária Ruskovská
 32. Anna Mravíková

1985
 33. Anna Lovásová
 34. Viera Valihorová
 35. Michal Babiak
 36. Anna Šilerová
 37. Zuzana Slivková
 38. Daniela Lekárová

1986
 39. Anna Fejdiová

1987
 40. Elena Rumanová
 41. Martin Prebudila
 42. Samuel Medveď
 43. Anna Demrovská  (Demáková)

1988
 44. Anna Turdeľová
 45. Fraňo Subjak
 46. Adam Svetlík
 47. Ružena Kollárová
 48. Mária Grňová

1989
 49. Vierka Svetlíková
 50. Jaroslava Ferková
 51. Viktor Kotris
 52. Anna Pixiadesová
 53. Ľudmila Berédiová

1990
 54. Katarína Lačoková
 55. Mariena Tordajiová
 56. Martuška Vučkovcová
 57. Anna Mäsiarová
 58. Anna Ďurovková

1991
 59. Svetluša Bartošová
 60. Jarmila Kevenská
 61. Ladislav Čáni
 62. Anna Labáthová

1992
 63. Viera Fedelová

1993
 64. Boženka Turčanová
 65. Anna Častvenová

1994
 66. Katarína Hricová
 67. Mariena Lehotská
 68. Elenka Madacká

1995
 69. Zuzana Strehovská
 70. Anna Majorská
 71. Jaroslav Čiep
 72. Zdenka Mária Marčoková

1996
 73. Tatiana Mitićová
 74. Ján Čeman

1997
 75. Jaroslava Ábelovská

1998
 76. Ján Černák
 77. Annamária Boldocká
 78. Jarmila Legíňová
 79. Jarmila Labáthová

1999
 80. Milina Parkániová

2000
 81. Eva Poliaková
 82. Zdenka Valentová

2001
 83. Vesna Valihorová
 84. Vladislava Lovásová
 85. Kristína Filková

2002
 86. Jaroslava Kotvášová
 87. Zuzana Týrová
 88. Marína Šimáková
 89. Anna Jašková

2003
 90. Anna Valentová

2004
 91. Mária Pavlovová
 92. Marta Lešťanová
 93. Katarína Bartošová
 94. Tatjana Činčuráková

2005
 95. Vesna Uhláriková
 96. Mária Kardelisová
 97. Anna Vašeková
 98. Vladimíra Dorčová
 99. Stevan Lenhart

2006
 100. Jarmilka Dolinajová

2007
 101. Daniela Chorvátová
 102. Pavel Matúch
 103. Anna Čížiková (Zlochová)
 104. Eva Tomášiková

2008
 105. Jasna Uhláriková
 106. Marína Petrášová

2009
 107. Marína Chorvátová
 108. Katarína Mosnáková

2010
 109. Anna Snidová
 110. Jana Tordajová
 111. Anna Kovárová
 112. Jasmina Pániková
 113. Anna Kišová
 114. Karmena Zorňanová

2011
 115. Katarína Lenhartová (Petríková)
 116. Pavel Maglovský
 117. Anna Speváková
 118. Emil Veňarský
 


Diplomovaní študenti základného štvorročného štúdia slovenského jazyka a literatúry podľa Bolonskej deklarácie

2010
 1. Nataša Havranová

2011
 2. Jana Kováčová
 3. Vladimír Hric

Diplomové akademické štúdium – master

2010
1. Jasna  Uhláriková

2011
2. Anna Šilerová
3. Jana Tordajiová

Magisterské štúdium

2003
1. Zuzana Čížiková

2005
2. Anna Makišová

2009
3. Marína Šimáková Speváková

2010
4. Zuzana Týrová