V Petrovci zasadala komisia

09. novembra 2011 na ZŠ v Báčskom Petrovci zasadala Komisia, ktorá mala za úlohu posúdiť učebnica zo Slovenskej republiky pre deti s osobitnými potrebami. Analyzovali aj postavenie takýchto tried v novom vzdelávacom systéme a uplatnenie štandardov.