Pozvánka na prvé zasadnutie Komisie pre štipendiá

Pozvánka na prvé zasadnutie Komisie pre štipendiá, ktoré sa uskutoční dňa 19. 11. 2010 v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, bul. Mihajla Pupina 1/IV so začiatkom o 14.00 hodine.
           
ROKOVACÍ PROGRAM:
 
1. Návrh plánu práce Komisie a finančného rozpočtu na rok 2011
2. Rozoberanie prihlášok na súbeh pre štipendiá
3. Aktuálne otázky

 V prípade znemožnenosti príchodu na zasadnutie oznámte to na tel. č. 063 8 303 459 alebo na mailovú adresu: jankoh@open.telekom.rs

Predsedníčka VV NRSNM S. Zolňanová
Predseda Komisie pre štipendiá, Janko Havran