Zoznam štipendistov NRSNM

Zoznam štipendistov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, rozhodnutím Komisie zo dňa 19.11.2009, na školský rok 2009/2010:
– štipendisti Výboru pre vzdelávanie:
1. Ivan Bagľaš – Aradáč
2. Milota Kulíková – Kysáč
3. Soňa Baďonská – Lug
4. Tatiana Pintírová – Pivnice
5. Miroslav Marník – Báčska Palanka
6. Vlastislav Ďurčiansky – Selenča
7. Alexander Ćirković – Stará Pazova
8. Edita Kmećková – Ľuba
9. Monika Zolňanová – Selenča
10. Kvetoslava Imreková – Pivnice

– štipendisti Výboru pre informovanie:

1. Suzana Kokavská z Aradáča
2. Samo Valent – Laliť
3. Anna Gašparovská – Selenča

– štipendistka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma:
1. Hana Pavelková – Báčsky Petrovec