Výzva – budúcnosť Prehliadky slovenských ochotníckych divadiel

Výbor pre kultúru NRSNM – Komisia pre divadelnú činnosť dňa 19. decembra 2009   o 11,00 hodine v divadelnom klube VHV (Kollárova 4, Báčsky Petrovec) usporiada Okrúhly stôl na tému budúcnosť Prehliadky slovenských ochotníckych divadiel.     
    Pozývame Vás, aby ste sa zúčastnili Okrúhleho stola a tak pomohli vo vyriešení nastolených otázok a problémov v divadelníctve s cieľom skvalitnenia Prehliadky  ochotníckych divadiel vojvodinských Slovákov. Cestovné trovy a stravovanie účastníkov  hradí Výbor pre kultúru NRSNM.
    Návrh na novú koncepciu prehliadky pomenovanú Echo si môžete stiahnúť na webovej stránke (www.rada.org.rs) v rubrike Na stiahnutie. Vaše návrhy, názory a komentáre očakávame aj v písomnej podobe.

   
    Prihlášku Vašej účasti môžete zaslať najneskoršie do 15. decembra 2009 na adresu:
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny,
Bulvár Mihajla Pupin I/4,
21000 Nový Sad, 
alebo na e-mail:
marija.pavlov@rada.org.rs
tel: 021/422-989, 527-812, 527-813
mob: 0638463142

Tešíme sa na spoluprácu.
S úctou,

Alexander Bako v.r.
predseda Komisie pre divadelnú činnosť
Výboru pre kultúru NRSNM

 

Prihláška