Výbor pre informovanie NRSNM v Bratislave za odbornými radami o fungovaní novinárskej redakcie na Slovensku

 

V dňoch 25. až 28. novembra 2009 predstavitelia Výboru pre informovanie NRSNM Samuel Žiak, predseda a Vladimíra Dorčová, koordinátorka boli na pracovnej návšteve v Slovenskom rozhlase, v denníku Pravda a na komunikačnom odbore Ministertstva obrany SR v Bratislave v Slovenskej republike. Cieľom návštevy bolo zoznámiť sa so systémom práce v novinárskych redakciách, ktorý by sa mohol uplatniť aj v slovenských vojvodinských redakciách.


Dobré rady, návody a posmelenie k prvým krokom modernizovania práce v našich redakciách poskytli riaditeľka Oddelenia publicistiky Slovenského rozhlasu Mgr. Milena Čeganová, Mgr. Pavol Vitko a JUDr. Tibor Demmer z komunikačného odboru Ministerstva obrany SR, šéfredaktor Pravdy Mgr. Juraj Porubský, ale aj predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov Zuzana Krútka. Stretnutia a rozhovory s mnohými slovenskými novinármi iba dodali odvahu a vôľu uplatniť získané poznatky o fungovaní novinárskych redakcií v našich podmienkach.

 

Delegácia VPI NRSNM sa zúčastnila aj na medzinárodnej vedeckej konferencii Mediálne trendy 2009, ktorá bola zameraná na vývoj médií na Slovensku a v krajinách Strednej a Východnej Európy po roku 1989. Na konferencii, ktorú zorganizovala Fakulta masmédií Bratislavskej vysokej školy práva, sa zúčastnilo zo 50 mediálnych expertov, redaktorov, spoločensko-kultúrnych dejateľov z 12 krajín sveta. Vladimíra Dorčová, ktorá je zároveň aj predsedníčkou Asociácie slovenských novinárov, mala príspevok na tému Slovenský vojvodinský spoločensko-politický týždenník Hlas ľudu v roku 1989 a o dvadsať rokov neskôr.