Detská divadelná prehliadka 3XĎ na výbornú

 
Prehliadka detskej divadelnej tvorby 3xĎ prebiehala v dňoch 16. až 18. novembra v Starej Pazove. Organizátormi tohtoročných detských divadelných slávností boli Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Slovenský kultúrno umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka a Obec Stará Pazova. Na prehliadke sa zúčastnilo 17 divadelných predstavení, z ktorých 14 bolo súťažiacich a tri predstavenia boli hosťujúce. Úhrnnne na staropazovských doskách vystúpilo 302 detí. Divadelné hody sa začali slávnostným programom, ktorý prichystali staropazovskí žiaci a členovia SKUS hr. Janka Čmelíka. Prehliadku otvoril Ján Varšo, veľvyslanec Slovenskej republiky a prítomným sa prihovorila aj predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová. 
 

 
Odborná porota pracovala v zložení Ján Makan, Milina Florianová, Lýdia Gedeľovská a Peter Hudák. Divadelné predstavenia sledovala aj detská porota, ktorú tvorili víťazi tohtoročnej rozhlasovej súťaže Miluška Vranková a Martin Krajčík a žiaci staropazovskej základnej školy Kristína Okerová, Ksénia Gašparová, a Anna Števáková.
 
Odborná porota udelila tieto ceny:
cenu za najlepšiu ženskú epizódnu postavu získala Jána Viergová z Aradáča
cenu za najlepšiu mužskú epizódnu postavu získal Vladimír Fodor zo Šídu
cenu za najlepšiu dievčenskú postavu získala Jana Rumanová zo Starej Pazovy
cenu za najlepší mužský herecký výkon získal Miroslav Macák z Báčskeho Petrovca
cenu za najlepšiu choreografiu a výber hudby získala Alisa Oravcová z Vojlovice
cenu za najlepšiu réžiu zíslaka Milka Petrovičová z Padiny za predstavenie Dedko rieši záhady
osobitnú cenu Martina Uhríka získal Divadelný súbor zo Starej Pazovy
Cenu pre najlepšie detské divadelné predstavenie získal divadelný súbor SKUS-u hr. Janka Čmelíka, MOMS-u a Základnej školy Janka Čmelíka zo Starej Pazovy za predstavenie Rozprávka na dobrú noc.
 
Bohaté odmeny tým najlepším boli udelené na zatváracom ceremoniáli, ktorý prichystal a zorganizoval Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Zatvárací program bol koncipovaný na výbornú a podnet na vyrozprávanie príbehu poslúžila ľudová rozprávka Soľ nad zlato v podaní mladého kysáčskeho odmeneného kolektívu. Alegorickým spôsobom bol vzdaný hold tejto prehliadke, ktorá zoskupuje, ale aj podnecuje divadelných tvorcov k tvorbe v doméne detského divadla a tí sú soľou pre vývoj tejto oblasti našej kultúrnej scény.