Zoznam štipednií

Zoznam zahraničných uchádzačov – Slovákov žijúcich v zahraničí o štúdium v SR, ktorým bolo dňa 24.6.2010 priznané štipendium vlády Slovenskej republiky   

bakalárske a magisterské štúdium           

BENKA Miroslav (32)    FPV UKF – učiteľstvo predmetov matematika a história       
            FPV UMB – učiteľstvo predmetov geografia a matematika       
GALAS Nataša (33)    PDF UK – učiteľstvo výtvarného umenia       
            PDF UKF – učiteľstvo predmetov výtvarné umenie a pedagogika       
ČASAR Ana (34)        PDF UKF – učiteľstvo predmetov pedagogika a psychológia       
HALUPKA Danijel (45)    PRIF UPJŠ – biológia a informatika       
            PRIF UPJŠ – matematika a informatika       
FILIP Filip (51)    FEI STU – aplikovaná informatika       
            FIIT STU – počítačové a komunikačné systémy a siete       
            FIIT STU – informatika       
BOVDIŠ Ivana (52)    FBP SPU – aplikovaná biológia       
VULIČ Radivojka (53)    PRIF UK – biochémia       
            PRIF UK – učiteľstvo predmetov biológia a chémia       
RYBARSKA Anna (54)    FBP SPU – aplikovaná biológia       
GRUJIČ LITAVSKI Ivica (55)    EBF UK – evanjelická teológia       
            FF UKF – európske štúdiá       
            FF UK – žurnalistika       
FAĎOŠ Marína (56)    FHI EU – hospodárska informatika       
            FM UK – manažment       
FERKO Branislav (57)    FCHPT STU – chémia, medicínska chémia a chemické materiály       
            PRIF UK – učiteľstvo predmetov chémia a informatika       
            PRIF UK – chémia       
DUDAŠ Miroslava (58)    FPV UKF – environmentalistika       
            FPV UKF – učiteľstvo predmetov biológia a ekológia       
            PRIF UK – environmentalistika       
            PRIF UK – učiteľstvo predmetov environmentalistika a biológia       
LOMEN David (59)    FMFI UK – aplikovaná informatika       
            FMFI UK – učiteľstvo predmetov matematika a informatika       
            FMFI UK – informatika       
MAKIŠOVÁ Jaroslava (60)    FCHPT STU – chémia, medicínska chémia a chemické materiály       
            FCHPT STU – biotechnológia       
LONČAR Ksenija (61)    FCHPT STU – výživa, kozmetika a ochrana zdravia       
HRUBIK Hana (62)    FAPZ SPU – výživa ľudí       
VRABČENJAK Robert (68)    SVF STU – inžinierske konštrukcie a dopravné stavby       
KOTIV Marina (69)    SVF STU – pozemné stavby a architektúra       
PAVELKOVÁ Jasna (84)    FF UKF – muzeológia       
            FF UKF – učiteľstvo predmetov dejepis a ekológia       
MIHALEK Sanja (91)    FF UKF – kulturológia – riadenie kultúry a turizmu       
            FF UKF – marketingová komunikácia a reklama       
ŠTRBA Branislav (92)    FAPZ SPU – manažment rastlinnej výroby

doktorandské štúdium
DUDIČ Branislav (137)    FM UK – podnikový manažment       
PETRAŠ Gustáv (139)    FHV UMB – športová humanistika       
           
Zoznam zahraničných uchádzačov – Slovákov žijúcich v zahraničí o štúdium v SR, ktorým bolo dňa 24.6.2010 podmienečne priznané štipendium vlády Slovenskej republiky           
           
bakalárske a magisterské štúdium             
TORDAJI Tatiana (66)    FF UK – psychológia       
POKORACKI Ivor (66)    FSVZ UKF – psychológia       
GAJDOŠ Martina (76)    FSVZ UKF – sociálna práca       
MILJEVIČ Andrea (106)    FPM EU – všeobecný manažment (2. stupeň)       
            FPM EU – ekonomika a manažment podniku (2. stupeň)       
            FPM EU – podnikové financie (2. stupeň)       
            FM UK – manažment (2. stupeň)       
            FM UK – medzinárodný manažment (2. stupeň)       
VIZI Daniela (121)    PRIF UK – biochémia       
            FCHPT STU – chémia, medicínska chémia a chemické materiály       
           
doktorandské štúdium   
ŽJAK Jana (133)        FMK UCM – masmediálne štúdiá       
KABAS Vladimír (138)    SJF STU – tepelné a hydraulické stroje a zariadenia