Program Divadelný tábor 2010

Divadelný tábor 2010 Kovačica 22. – 25. 8. 2010
   
 Divadelná komisia Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny spolu s Domom Kultúry 3.októbra v Kovačici organizuje I. Dolnozemský divadelný tábor, ktorý bude prebiehať v dňoch 22. až 25. augusta 2010 v priestoroch Domu kultúry 3.októbra v Kovačici.
 Seminár podporil a finančne bude kryť  Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.
 Určený je pre hercov počiatočníkov a metodológia práce je orientovaná na postupné  zdolávanie základov herectva a na zoznamovanie sa s hereckými výrazovými prostriedkami (akustickými, mimickými,  gestickými, postojovými a priestorovými).
Garantmi, lektormi a supervízormi projektu sú renomovaní slovenskí režiséri Ján Makan,  Ľuboslav Majera a profesionálny herec SND Miroslav Fábry. 
 Seminár by okrem edukačnej zložky mal za úlohu zvýšiť kvalitu prezentácie neprofesionálneho slovenského divadla, prispieť k úspešnému nadväzovaniu kontaktov s domácimi a zahraničnými incenátormi a vytvoriť priestor pre prácu s deťmi a mládežou, ktorí sú dôležitým inštrumentom v pokračovaní  divadelnej tradície Slovákov na Dolnej zemi.        
 Príchod účastníkov očakávame v nedeľu 22.augusta 2010 od 14:00 do 17:00 hodiny v rekreačnom stredisku Relax v Kovačici, kde majú zabezpečené ubytovanie  a stravovanie. Pracovná časť seminára bude v  Dome kultúry 3. októbra v Kovačici.
Pripomíname, že cestovné trovy si účastníci hradia sami.

Program Divadelného tábora 2010:

nedeľa, 22. augusta 2010
14:00 – 17:00 príchod účastníkov a ubytovanie v rekreačnom stredisku Relax v Kovačici
17:30 slávnostné otvorenie a privítanie účasníkov (Rekreačné stredisko Relax, konferenčná sála)
18:00 večera
19:00 I. pracovná časť, prednášateľ Miroslav Fábry (Rekreačné stredisko Relax, konferenčná sála)

pondelok, 23.augusta 2010
8:00  raňajky
9:00  II. pracovná časť, prednášateľ Miroslav Fábry (Dom kultúry 3.októbra)
14:00 obed
15:00 III. pracovná časť, prednášateľ Ján Makan (Dom kultúry 3.októbra)
20:00 večera

utorok, 24.augusta 2010
8:00 raňajky
9:00  IV. pracovná časť, prednášateľ Ján Makan (Dom kultúry 3.októbra)
14:00 obed
15:00 V. pracovná časť, prednášateľ Ľuboslav Majera (Dom kultúry 3.októbra)
20:00 večera

streda, 25.augusta 2010
 8:00   raňajky
 9:00   VI. pracovná časť, prednášateľ Ľuboslav Majera (Dom kultúry 3.októbra)
14:00  obed
15:00  udeľovanie certifikátov a evaluácia seminára

Lektori I. Dolnozemského divadelného tábora
    
 Ján Makan diplomoval v roku 1983 na skupine pre multimediálnu réžiu na Akadémii umení v Novom Sade. Je autor niekoľkých TV filmov a inscenácií a tiež režiruje v divadle. Spolupracoval na katedre pre réžiu na Akadémii umení v Novom Sade v rokoch 2005 – 2007. Bol vedúci projektu edukácie mladých hercov Slovenského vojvodinského divadla. Zamestnaný je v TV Vojvodina Novom Sade.

 Ľuboslav Majera diplomoval v roku 1975 na VŠMU v Bratislave v odbore divadelná réžia. Pôsobil ako režisér v TV Nový Sad a v Novosadskom rozhlase v redakcii dramatických vysielaní. Režíroval desiatky dokumentárnych filmov, reportáží, fejtónov a viac ako sto rozhlasových hier pre deti a dospelých. Paralelne režíroval aj divadelné predstavenia doma a na Slovensku v profesionálnych a v ochotníckych divadlách. Je profesorom na Akadémii umení v Novom Sade a na katedre dramaturgie, réžie a teatrológie Fakulty dramatických umení v Bánskej Bystrici.
   
 Miroslav Fábry zakončil herectvo roku v 1983 na Akadémii umenia v Novom Sade. V Srbskom národnom divadle je zamestnaný od roku 1989 a doteraz stvárnil mnohé úlohy. Na Stretnutí vojvodinských divadiel 1994  bol odmenený za úlohu Lomova v predstavení Posle pola veka A.P. Čehova v réžii Ľuboslava Majeru. Na Deň SND 1998 mu bolo udelené pochvalné uznanie.